TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
42/ 2019/QĐ-UBND 30/10/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ QĐ số 11/2008/QĐ-UBND ngày 12/6/2008 của UBND tỉnh ban hành quy định quản lý một số hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh HB

41 /2019 /QĐ-UBND 30/10/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v bãi bỏ QĐ số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp liên ngành trong công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh HB 

40/2019/QĐ-UBND 18/10/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành bộ đơn giá cho hoạt động quan trắc và phân tích môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

39/2019/QĐ-UBND 17/10/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh HB ban hành kèm theo QĐ số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh |HB

2040/QĐ-UBND 23/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của sở KH&ĐT trên địa bàn tỉnh HB

12/2019/QĐ-UBND 30/05/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

11/2019/QĐ-UBND 21/05/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế hoạt động của Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/2019/QĐ-UBND 16/04/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Vv bái bỏ QĐ số 41/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh HB phê duyệt mức chi phí chi trả phục cấp thường trực; phục cấp phẫu thuật, thủ thuật vào giá dịch vụ y tế.

1180/QĐ-UBND 06/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Vv công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, thành lập và hoạt động của liên hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH& ĐT, UBND cấp huyện tỉnh HB

1824/QĐ - UBND 27/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

VV công bố danh mục TTHC thực hiện cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông của các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh

38 /2019/QĐ-UBND 01/10/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định tạm thời đơn giá thuê hạ tầng tại cụm công nghiệp Phú Thành II, huyện Lạc Thủy, tỉnh HB

37 /2019/QĐ-UBND 24/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung 1 số điều của quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài đời ban hành kèm theo QĐ số 11/2018/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 của UBND tỉnh

10/CT-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

36 /2019/QĐ-UBND 19/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh HB

35 /2019/QĐ-UBND 16/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh HB

34 /2019/QĐ-UBND 12/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình

33 /2019/QĐ-UBND 06/09/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ đối với hệ thống đường địa phương trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

32 /2019/QĐ-UBND 21/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

31 /2019/QĐ-UBND 13/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định giá dịch vụ xe chở hàng vào chợ để kinh doanh, dịch vụ bảo vệ và dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

30 /2019/QĐ-UBND 13/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

29 /2019/QĐ-UBND 12/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành, đơn vị sự nghiệp và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

26 /2019/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

bãi bỏ QĐ 28/2008/QĐ-UBND 09/10/2008 của UBND ban hành quy định tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết kiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh

28 /2019/QĐ-UBND 09/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ QĐ số 10/2006/QĐ-UBND ngày 11/5/2006 của UBND tỉnh ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của nhà văn hóa xóm, bản tỉnh HB

27 /2019/QĐ-UBND 08/08/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ dân cư tự quản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1378 / QĐ - UBND 01/07/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Bảo trợ xã hội, lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở LĐ - TB và XH tỉnh Hòa Bình

1227/ QĐ - UBND 14/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành mã định danh các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi hồ sơ, văn bản điện tử thông qua Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Hòa Bình

25/2019/QĐ-UBND 02/07/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24/2019/QĐ-UBND 28/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v bãi bỏ QĐ số 25/2008/QĐ-UBND ngày 18/9/2008 của UBND tỉnh HB quy định về điều kiện an toàn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoặc bè

1223/QĐ-UBND 12/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nuôi- con nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh HB

23/2019/QĐ-UBND 27/06/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy chế phối hợp giữa các sở,Ban, Ngành và UBND các huyện, thành phố trong công tác Quản lý xuất nhập cảnh,quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh HB

Trang 1 / 83 Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn