TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2429
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
701 / QĐ-UBND 04/04/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành

311 /QĐ -UBND 18/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 – 2018 đối với văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh Hòa Bình ban hành

46/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2019

533/QĐ -UBND 19/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế; danh mục TTHC bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Hòa Bình

452/QĐ -UBND 11/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

08/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

09/2019/QĐ-UBND 25/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2019/QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/2019/QĐ-UBND 04/03/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên đối với nước khoáng thiên nhiên dùng để ngâm, tắm, trị bệnh, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/2019/QĐ-UBND 27/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định 42/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành Quy chế thực hiện cơ chế 1 cửa, cơ chế 1 cửa liên thông tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/2019/QĐ-UBND 28/02/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình

02/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND ngày 12/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

01/2019/QĐ-UBND 09/01/2019 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định mức thu phí thăm quan danh lam thắng cảnh tại quần thể hang động khu vực Chùa Tiên, xã Phú Lão, huyện Lạc Thuỷ

38/2018/QĐ-UBND 15/11/2018 HĐND tỉnh Hòa Bình

Ban hành Danh mục tài sản mua sắm theo phương thức tập trung cấp địa phương thuộc phạm vị quản lý của tỉnh Hòa Bình

1847/ QĐ-UBND 02/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC ban hành mới, danh mục thủ tục hành chính được thay thế, danh mục TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

39/2018/QĐ-UBND 27/11/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chế độ báo cáo của các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

37/2018/QĐ-UBND 30/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Chị thị số 07/2011/CT-UBND ngày 31/3/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện

36/2018/QĐ-UBND 19/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

35/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, kết nối, sử dụng và bảo đảm an toàn thông tin trên Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan nhà nước tỉnh Hòa Bình

34/2018/QĐ-UBND 08/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh

33/2018/QĐ-UBND 07/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

13/ CT-UBND 31/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

32/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

31/2018/QĐ-UBND 21/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

30/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

29/2018/QĐ-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

28/2018/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi một số khoản tại Điều 4 Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27-12-2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

27/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

1875 /QĐ-UBND 07/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

1841 /QĐ-UBND 02/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

Trang 1 / 81 Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn