TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2362
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1104 /QĐ-UBND 04/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình

1103 /QĐ -UBND 04/05/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chưa chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

21 /2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 thuộc vùng sâu, vùng xa, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Hòa Bình

20 /2018/QĐ-UBND 20/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng; Trưởng, Phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc Sở Ngoại vụ

1045/ QĐ-UBND 24/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, Danh mục thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

1063 /QĐ-UBND 27/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Tín ngưỡng tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

934 /QĐ -UBND 11/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

900 /QĐ -UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

750 /QĐ -UBND 27/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

19 /2018/QĐ-UBND 11/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thành phố

18 /2018/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

730 /QĐ -UBND 23/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

635 /QĐ -UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16 /2018/QĐ-UBND 02/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

700 /QĐ -UBND 21/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

17 /2018/QĐ-UBND 09/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15 /2018/QĐ-UBND 12/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

545 /QĐ -UBND 07/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình

14 /2018/QĐ-UBND 02/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019  trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

13 /2018/QĐ-UBND 23/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

12 /2018/QĐ-UBND 13/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện, thành phố

11 /2018/QĐ-UBND 13/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10 /2018/QĐ-UBND 09/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình

425 /QĐ- UBND 12/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hòa Bình

364 /QĐ -UBND 07/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

447/QĐ-UBND 22/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

09 /2018/QĐ-UBND 05/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

156 /QĐ -UBND 24/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

121 / QĐ-UBND 19/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

116 /QĐ-UBND 18/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

Trang 1 / 79 Đầu  Trước  [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn