TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472


Thông tin Công báo chi tiết

Số hiệu văn bản:
 56/2016/QĐ-UBND
Văn bản thường/PQPL:
 QPPL
Loại văn bản:
 Quyết định QPPL
Cơ quan ban hành:
 UBND tỉnh Hoà Bình
Lĩnh vực:
 Pháp luật
Số xuất bản:
 Số 09+10 năm 2017
Số trang:
 11
File đính kèm
 
Trở lại

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn