TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:     Loại văn bản:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
45 /2017/QĐ-UBND 15/12/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

44 /2017/QĐ-UBND 12/12/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về công tác lễ tân ngoại giao trong việc đón, tiếp khách nước ngoài đến thăm, làm việc và tham dự các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

43 /2017/QĐ-UBND 06/12/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý hoạt động sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2299 /QĐ-UBND 16/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

2289 /QĐ-UBND 16/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

42 /2017/QĐ-UBND 29/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

41 /2017/QĐ-UBND 20/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định trách nhiệm tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40 /2017/QĐ-UBND 20/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

39 /2017/QĐ-UBND 17/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý đường đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

38/ 2017/QĐ-UBND 06/11/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý

37/2017/QĐ -UBND 31/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương tại Sở Khoa học và Công nghệ

36/2017/QĐ -UBND 30/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trường phòng và các chức danh tương đương tại Sở Xây dựng

35 /2017/QĐ-UBND 26/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về thẩm định và phê duyệt dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

34 /2017/QĐ-UBND 25/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hòa Bình

33 /2017/QĐ-UBND 23/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

32 /2017/QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

29 /2017/QĐ-UBND 05/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước

2008 /QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

1973 /QĐ-UBND 16/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

1785 /QĐ-UBND 18/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng

1765 /QĐ-UBND 14/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình

1745 /QĐ-UBND 13/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình

1733 /QĐ-UBND 12/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp

31 /2017/QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

30 /2017/QĐ-UBND 12/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

28 /2017/QĐ-UBND 04/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1375 /QĐ-UBND 31/07/2017 HĐND tỉnh Hòa Bình

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22 /2017/QĐ-UBND 01/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015- 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

21 /2017/QĐ-UBND 28/07/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20 /2017/QĐ-UBND 20/07/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng; Trưởng, phó đơn vị cà các chức danh tương đương thuộc Văn phòng UBND tình; Chánh Văn phòng, phó CVP Hội đồng nhân dân và UBND huyện thành phố

Trang 6 / 83 Đầu  Trước  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn