TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:     Loại văn bản:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1637/QĐ -UBND 30/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 05/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

1634/QĐ- UBND 30/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1160 / QĐ -UBND 30/06/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Hòa Bình

951/QĐ-UBND 09/06/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực quốc tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

809/QĐ-UBND 18/05/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở NN và PTNT tỉnh Hòa Bình

805/QĐ-UBND 17/05/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

v/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở GD và DT tỉnh Hòa Bình

568/QĐ-UBND 17/04/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành Bộ chỉ số cải cách hành chính của các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã

554/QĐ-UBND 12/04/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế phối hợp giữa các Sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ thu, nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

13/2017/QĐ-UBND 10/05/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

12/2017/QĐ-UBND 28/04/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2017

11/2017/QĐ-UBND 21/04/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/2017/QĐ-UBND 24/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan QLNN trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh HB

518/QĐ-UBND 10/04/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

465/QĐ-UBND 30/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế quản lý Nhà nước và quản lý đơn vị sự nghiệp đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

461/QĐ-UBND 30/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình

314/QĐ-UBND 09/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình.

313/QĐ-UBND 09/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

09/2017/QĐ-UBND 10/03/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc bãi bỏ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

08/2017/QĐ-UBND 27/02/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trương mại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2017/QĐ-UBND 20/02/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, thông tin điện tử, bản tin đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thuộc tỉnh Hòa Bình.

06/2017/QĐ-UBND 10/02/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

85/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Hòa Bình.

134/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố TTHC chuẩn hóa trong các lĩnh vực Tin học – Thống kê, Q.lý tài chính doanh nghiệp, Q. lý giá, Q. lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh HB

05/2017/QĐ-UBND 25/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/2017QĐ-UBND 25/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

bãi bổ khoản 1, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 05/08/2005 của UBND tỉnh Hòa Bình về thành lập TT Dịch vụ thi đấu Thể thao, thuộc Sở Thể dục thể thao

03/2017/QĐ-UBND 23/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về điều kiện, phạm vi và thời hạn lưu hành xe mô tô ba bánh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/2017/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá.

01/2017/QĐ-UBND 03/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã và xóm, tổ dân phố

136/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

135/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Trang 8 / 83 Đầu  Trước  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn