TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2255
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
107/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc Quyết định biên chế Công chức, số lượng Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; Cán bộ, Công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2015

113/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định mức chi cho công tác hòa giải cơ sở

112/2014/NQQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định về mức chi ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn bị tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

111/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

110/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về quy định mức thu; tỷ lệ để lại chi cho công tác tổ chức thu và phần trăm điều tiết nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô

106/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về chương trình kiểm tra giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

105/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình năm 2015

102/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về quy định tiêu chí phân loại dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C, các dự án đầu tư quan trọng không sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trình Hội đồng nhân dân tỉnh

101/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

100/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2015

99/2014/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015, tỉnh Hòa Bình

38/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc Ban hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước

36/2014/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy định về đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng nhân sách nhà nước

2188/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013

2178/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2015

2175/QĐ-UBND 12/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2015

109/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Thông qua Bảng giá các loại đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình(Tiếp theo NĐ 109. Công báo số 07+08)

109/NQ-HĐND 05/12/2014 HĐND tỉnh Hòa Bình

Thông qua Bảng giá đất năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1943/QĐ-UBND 28/11/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2015

01/CT-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp xuân Ất Mùi năm 2015

2178/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành kế hoạch thực hiện định hướng phát triển thoát nước tỉnh Hòa Bình theo Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 17-3-2014

2172/QĐ-UBND 25/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt bổ sung (lần 5) danh sách học sinh được hưởng chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn năm học 2014-2015

2157/QĐ-UBND 23/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống Trung tân hội chợ triển lãm; Trung tân thông tin Xúc tiến thương mại; kho hàng hóa, kho ngoại quan trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020, định hướng đến năm 2025

2133/QĐ-UBND 19/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch vùng đủ điều kiện sản xuất rau an toàn tỉnh Hòa Bình, đến năm 2020

2081/QĐ-UBND 15/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Kiện toàn Ban chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tỉnh Hòa Bình

2022/QĐ-UBND 08/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2015

1798/QĐ-UBND 17/11/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập tổ công tác liên ngành kiểm tra công tác quản lý, hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác

1775/QĐ-UBND 12/11/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện "Đề án trồng rừng thay thế khi chuyển đổi mực đích sử dụng rừng sang mực đích khác" trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1610/QĐ-UBND 29/10/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc sắp xếp, điều chuyển trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường

2181/QĐ-UBND 26/12/2014 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt Đề án Tạo nguồn cán bộ công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

Trang 10 / 76 Đầu  Trước  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn