TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
01/2016/QĐ- UBND 12/01/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

2913/QĐ-UBND 31/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Hòa Bình

09 /2015/NQ-HĐND 21/12/2015 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

2894/QĐ - UBND 31/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2912/QĐ- UBND 31/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

2678/QĐ- UBND 10/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

2826 /QĐ - UBND 28/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

37/2015/QĐ-UBND 07/12/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

QD danh muc, thoi gian su dung va ty le hao mon tai san co dinh vo hinh; thoi gian su dung va ty le hao mon tai san co dinh dac thu; Danh muc va gia quy uoc tai san co dinh dac biet thuoc pham vi quan ly HB

134/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016.

130/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc phê chuẩn Đề án “ Tổ chức xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020”

128/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định mức cho hỗ trợ kinh phí cho người trực tiếp bảo vệ di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

127/NQ-HDND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

v/v thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển KT-XH vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng trên địa bàn tỉnh HB năm 2016

126/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

125/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch đầu tư công năm 2016, tỉnh Hòa Bình.

124/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2014

122/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 tỉnh Hòa Bình

121/2015/NQ-HĐND 03/12/2015 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020

18/CT-UBND 13/11/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, đối phó với ảnh hưởng của hiện tượng EL Nino năm 2016

35/2015/QĐ-UBND 11/11/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xd và vận hành khai thác công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

34/2015/QĐ-UBND 11/11/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành qd về định mức xd, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ kh và cn có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh HB

33/2015/QĐ-UBND 04/11/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

 ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hành hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

32/2015/QĐ-UBND 23/10/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình

31/2015/QĐ-UBND 20/10/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

30/2015/QĐ-UBND 19/10/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về quản lý, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/20015/NQ-HĐND 24/07/2015 HĐND và UBND huyện Mai Châu

 Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2014

1134/QĐ-UBND 30/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

(Đăng từ công báo số 59+60 đến số 61+62)

1134/QDD-UBND 30/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt danh sách hộ chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ tiền điện theo Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh

1014/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính hủy bỏ, bão bỏ thuộc thẩm quyền của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. (Đăng từ công báo số 55+56 đến số 57+58)

1014/QĐ-UBND 12/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới: thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay thế; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quyết định của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên đại bàn tỉnh Hòa Bình. ( Đăng từ công báo số 55+56 đến số 57+58)

18/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Trang 13 / 83 Đầu  Trước  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn