TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
17/2015/QĐ-UBND 24/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

16/2015/QĐ-UBND 04/06/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình

664/QĐ-UBND 12/05/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức(ODA) của tỉnh Hòa Bình

633/QĐ-UBND 05/05/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

công bố danh sách Giám định viên tư pháp và Tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

630/QĐ-UBND 04/05/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc giao chỉ tiêu cai nghiện ma túy năm 2015

14/2015/QĐ-UBND 12/05/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

13/2015/QĐ-UBND 07/05/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

06/CT-UBND 16/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc tăng cường công tác quản lý đê, đập,phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

04/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện Yên Thủy

03/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra   huyện Yên Thủy

02/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ  huyện Yên Thủy

01/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tư pháp huyện Yên Thủy

12/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên đạ bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

11/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

401/QĐ-UBND 30/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2015

09/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

08/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định qunr lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành định mức tiêu hoa nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

338/QĐ-UBND 20/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Ban Tổ chức  Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV

332/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Hội đồng giám sát Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

331/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

329/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thương mại điện tử(TMĐT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015

328/QĐ-UND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

325/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

280/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các Sở, Ban,Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

279/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

278/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

274/QĐ-UBND 02/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Trang 14 / 83 Đầu  Trước  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  19  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn