TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
256/QĐ-UBND 24/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

207/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2017

195/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phân bổ kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch thuộc ngân sách tỉnh năm 2015

473/QĐ-UBND 06/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tạm ứng ngân sách tỉnh 2015 cho Ban dân tộc để mua cấp báo Hòa Bình, Ban dân tộc và phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

434/QĐ-UBND 31/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn kỳ II, năm học 2014-2015

183/QĐ-UBND 05/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đo thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

147/QĐ-UBND 28/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2015

144/QĐ-UBND 28/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hòa Bình”

130/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hòa Bình

129/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hòa Bình

116/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công nhận xã Dũng Phong, huyện Cao Phong đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014

136/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Yên Thủy

135/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kỳ Sơn

134/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lạc Sơn

132/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lạc Thủy

131/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lương Sơn

94/QĐ-UBND 20/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Lạc

77/QĐ-UBND 16/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020

39/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ nhà máy thủy điện Suối  Tráng, huyện Cao phong

38/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đấp nhà máy thủy điện Suối Tráng, huyện Cao Phong

37/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập nhà máy thủy điện Suối Tràng, huyện Cao Phong

36/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ đập nhà máy thủy điện Định Cư, huyện Lạc Sơn

34/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ nhà máy thủy điện Vạn Mai, huyện Mai Châu

33/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phuong án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ nhà máy thủy điện Định Cư. huyện Lạc Sơn

09/QĐ-UBND 07/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình

03/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh bổ sung một số điểm mỏ vào Danh mục khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ (đồng, kẽm, than đá) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 29-12-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

04/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh

04/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Hòa Bình

Trang 15 / 83 Đầu  Trước  11  12  13  14  [15]  16  17  18  19  20  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn