TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2467
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
32/2018/QĐ-UBND 24/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về loài cây, mật độ, mô hình, cơ cấu cây trồng, mức đầu tư, hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình, dự án phát triển lâm nghiệp sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

31/2018/QĐ-UBND 21/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

30/2018/QĐ-UBND 20/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 15/3/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

29/2018/QĐ-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các Sở, Ban, ngànhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

28/2018/QĐ-UBND 08/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi một số khoản tại Điều 4 Quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 27-12-2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

27/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quy trình lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

1875 /QĐ-UBND 07/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình

1841 /QĐ-UBND 02/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

1806 /QĐ-UBND 31/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1768 /QĐ-UBND 24/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương trên địa bàn tỉnh

1714 /QĐ-UBND 02/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình

2497/ QĐ-UBND 29/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2256/ QĐ-UBND 01/10/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

2183 /QĐ-UBND 19/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

2132/ QĐ-UBND 13/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc quy định thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông giữa các Sở, Ban, Ngành với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

2146/ QĐ-UBND 14/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hòa Bình

2101/ QĐ-UBND 10/09/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung thực hiện và không thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2046/ QĐ-UBND 31/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

2028/ QĐ-UBND 30/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

1925/ QĐ-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

1882/ QĐ-UBND 09/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

1919/ QĐ-UBND 16/08/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; danh mục thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

45/2018/QĐ-UBND 27/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Bảng giá nhà làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân trong giao dịch chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

44/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung cụ thể tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ

43/2018/QĐ-UBND 24/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bãi bỏ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 23/02/2016 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

42 /2018/QĐ-UBND 19/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình

41/2018/QĐ-UBND 03/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định tỷ lệ chi phí quản lý chung và lợi nhuận định mức trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2018/QĐ-UBND 03/12/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1628/QĐ-UBND 12/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

26/2018/QĐ-UBND 25/07/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trang 3 / 83 Đầu  Trước  1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn