TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
18 /2018/QĐ-UBND 10/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Bãi bỏ Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

730 /QĐ -UBND 23/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

635 /QĐ -UBND 14/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông của các Sở, Ban, Ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

16 /2018/QĐ-UBND 02/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

700 /QĐ -UBND 21/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

17 /2018/QĐ-UBND 09/04/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

15 /2018/QĐ-UBND 12/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v sửa đổi Quy định tổ chức, quản lý, khai thác hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng phương tiện thủy nội địa kèm theo Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 15/4/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình

545 /QĐ -UBND 07/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình

14 /2018/QĐ-UBND 02/03/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v bổ sung Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình ban hành quy định bảng giá các loại đất năm 2015-2019  trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

13 /2018/QĐ-UBND 23/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đấu thầu, ủy quyền quyết định đầu tư và quyết toán vốn đầu tư dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

12 /2018/QĐ-UBND 13/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn đối với chức danh trưởng, phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND huyện, thành phố

11 /2018/QĐ-UBND 13/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10 /2018/QĐ-UBND 09/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc nâng bậc lương trước thời hạn kèm theo Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình

425 /QĐ- UBND 12/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Hòa Bình

364 /QĐ -UBND 07/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình

447/QĐ-UBND 22/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

09 /2018/QĐ-UBND 05/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2018

156 /QĐ -UBND 24/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

121 / QĐ-UBND 19/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình

116 /QĐ-UBND 18/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương tỉnh Hòa Bình

111 / QĐ-UBND 18/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

08 /2018/QĐ-UBND 05/02/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

07/2018/QĐ-UBND 31/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế Quản lý các hoạt động đối ngoại đối với các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

06 /2018/QĐ-UBND 23/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

03/2018/QĐ-UBND 15/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/2018/QĐ-UBND 11/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/2018/QĐ-UBND 23/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/2018/QĐ-UBND 15/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/2018/QĐ-UBND 15/01/2018 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc, bản đồ  và viễn thám trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2547 /QĐ-UBND 20/12/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

Trang 5 / 83 Đầu  Trước  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn