TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2356
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
85/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư Pháp tỉnh Hòa Bình.

134/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

V/v công bố TTHC chuẩn hóa trong các lĩnh vực Tin học – Thống kê, Q.lý tài chính doanh nghiệp, Q. lý giá, Q. lý công sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh HB

05/2017/QĐ-UBND 25/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

04/2017QĐ-UBND 25/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

bãi bổ khoản 1, khoản 2, Điều 2 Quyết định số 31/2005/QĐ-UBND ngày 05/08/2005 của UBND tỉnh Hòa Bình về thành lập TT Dịch vụ thi đấu Thể thao, thuộc Sở Thể dục thể thao

03/2017/QĐ-UBND 23/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về điều kiện, phạm vi và thời hạn lưu hành xe mô tô ba bánh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

02/2017/QĐ-UBND 17/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định tạm thời giá sản phẩm, dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá.

01/2017/QĐ-UBND 03/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc quy định chức danh, số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã và xóm, tổ dân phố

136/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

135/QĐ-UBND 20/01/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và Thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

38/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2017

42/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc giao biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp; cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Hòa Bình năm 2017

41/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quy định mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện và sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

40/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định danh mục chi tiết, mức thu, miễn, giảm và tỷ lệ phân trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí

39/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định một số chế độ, định mức chi đảm bảo điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hòa Bình, nhiệm kỳ 2016-2021

37/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch đầu tư công năm 2017 tỉnh Hòa Bình

32/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đính sử dụng đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

36/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 tỉnh Hòa Bình

35/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 102/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

34/2016/NQ-HĐND 07/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

quy định chức danh. Số lượng và mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách, khoán kinh phí hoạt động của một số tổ chức ở cấp xã, xóm, tổ dân phố

33/2016/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Hòa Bình

30/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2015.

29/NQ-HĐND 06/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

về Chương trình giám sát của hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017

28/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020

27/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

26/2016/NQ-HĐND 05/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020.

3116/QĐ-UBND 09/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa, thủ tục hành cính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình.

3030/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính đã chuẩn hóa thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình

57/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

56/2016/QĐ-UBND 29/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định quản lý cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

55/2016/QĐ-UBND 27/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Trang 5 / 79 Đầu  Trước  1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn