TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2356
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
54/2016/QĐ-UBND 20/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

bổ sung Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ngày 25/9/2014 của UBND tinh HB về việc ban hành “Bộ đơn giá Bồi thường đối với tài sản khi Nhà nước thu hồi đất” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

53/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định về cơ chế hỗ trợ tiêu thụ nông sản hàng hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020” ban hành kèm theo Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

52/2016/QĐ-UBND 16/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

51/2016/QĐ-UBND 01/12/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

sửa đổi, bổ sung một số điều, Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

50/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Dân tộc huyện, thành phố

49/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý. Bảo trì đường huyện, đường xã trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

48/2016/QĐ-UBND 30/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên đại bàn tỉnh Hòa Bình

47/2016/QĐ-UBND 23/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định một số nội dung về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

2485/QĐ-UBND 30/09/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

46/2016/QĐ-UBND 10/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quản lý

2660/QĐ-UBND 19/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

45/2016/QĐ-UBND 07/11/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế phối hợp trong việc quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

44/2016/QĐ-UBND 19/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định quản lý an toàn bức xạ trên đại bàn tỉnh Hòa Bình

43/2016/QĐ-UBND 19/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

42/2016/QĐ-UBND 13/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về việc quản lý, lập danh sách mua, cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

41/2016/QĐ-UBND 12/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định tổ chức Lễ dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ chiến dịch Hòa Bình

2241/QĐ-UBND 31/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình.

2434/QĐ-UBND 26/09/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.

2195/QĐ-UBND 26/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

39/2016/QĐ-UBND 07/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Qđ điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó Tr. phòng; Trưởng, Phó các đơn vị và các chức danh tương đương thuộc, trực thuộc Sở Công thương; Trưởng phòng, Phó Tr. phòng phụ trách lĩnh vực công thương tại Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, Tp thuộc tỉnh HB

38/2016/QĐ-UBND 07/10/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, phó trưởng phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Hòa Bình

37/2016/QĐ-UBND 30/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021

2184/QĐ-UBND 25/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế phối hợp trong thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và xúc tiến du lịch tỉnh Hòa Bình

2037/QĐ-UBND 12/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình

36/2016/QĐ-UBND 19/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Hòa Bình và Lộ trình tăng giá đến năm 2030.

35/2016/QĐ-UBND 01/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hanh quy dinh ve loai cay, mat do, mo hinh, co cau cay trong va muc do tro dau tu thuoc du an bao ve vaf phat trien rung tinh HB gia doan 2016-2020 va cac chuong trinh, duj an khac su dung von ho tro dau tu, ngan sach nha nuoc tren dia ban tinh HB

34/2016/QĐ-UBND 01/08/2016 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

25/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Hòa Bình”

24 / NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc đặt tên Quảng trường thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật trung tâm đa chức năng thành phố Hoà Bình

23/2016/NQ-HĐND 04/08/2016 HĐND tỉnh Hòa Bình

Ban hành Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trang 6 / 79 Đầu  Trước  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn