TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2255
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
06/CT-UBND 16/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc tăng cường công tác quản lý đê, đập,phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2015

04/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tài nguyên và Môi trường  huyện Yên Thủy

03/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Thanh tra   huyện Yên Thủy

02/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Nội vụ  huyện Yên Thủy

01/2015/QĐ-UBND 03/04/2015 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức phòng Tư pháp huyện Yên Thủy

12/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên đạ bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020

11/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

10/2015/QĐ-UBND 27/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015-2020

401/QĐ-UBND 30/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phân bổ chi tiết nguồn vốn sự nghiệp để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia năm 2015

09/2015/QĐ-UBND 14/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về bảo vệ khoáng sản và quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

07/2015/QĐ-UBND 09/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy đinh vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình

08/2015/QĐ-UBND 13/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định qunr lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

06/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành định mức tiêu hoa nhiên liệu đối với xe ô tô phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

338/QĐ-UBND 20/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Ban Tổ chức  Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV

332/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Hội đồng giám sát Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

331/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

329/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai thương mại điện tử(TMĐT) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2015

328/QĐ-UND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các Sở, Ban, Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

325/QĐ-UBND 17/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh Hòa Bình, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình

280/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 của các Sở, Ban,Ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

279/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành quy định về phát hành bản tin và truyền tin dự báo, cảnh báo thiên tai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

278/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Hòa Bình

274/QĐ-UBND 02/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc cho phép thành lập Hội Luật gia huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

256/QĐ-UBND 24/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công nhận xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã

207/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Chính trị tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2015-2017

195/QĐ-UBND 10/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phân bổ kinh phí để thực hiện các dự án quy hoạch thuộc ngân sách tỉnh năm 2015

473/QĐ-UBND 06/04/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tạm ứng ngân sách tỉnh 2015 cho Ban dân tộc để mua cấp báo Hòa Bình, Ban dân tộc và phát triển cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình

434/QĐ-UBND 31/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phân bổ gạo hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn kỳ II, năm học 2014-2015

183/QĐ-UBND 05/02/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

phê duyệt danh sách cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

05/2015/QĐ-UBND 03/03/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đo thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trang 7 / 76 Đầu  Trước  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn