TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
28 /2017/QĐ-UBND 04/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1375 /QĐ-UBND 31/07/2017 HĐND tỉnh Hòa Bình

V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình dưới hình thức "Bản sao y bản chính" theo quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

22 /2017/QĐ-UBND 01/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy định một số chính sách hỗ trợ khuyến khích phát triển nuôi cá lồng vùng hồ thủy điện Hòa Bình, giai đoạn 2015- 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

21 /2017/QĐ-UBND 28/07/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

20 /2017/QĐ-UBND 20/07/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng; Trưởng, phó đơn vị cà các chức danh tương đương thuộc Văn phòng UBND tình; Chánh Văn phòng, phó CVP Hội đồng nhân dân và UBND huyện thành phố

19 /2017/QĐ-UBND 30/06/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc sở TT&TT; Trưởng phòng, phó phòng phụ trách, theo dõi lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông tại phòng VH&TT thuộc UBND huyện, TP của tỉnh Hòa Bình

18 /2017/QĐ-UBND 27/06/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi một số điều của Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

17 /2017/QĐ-UBND 27/06/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Tư pháp; Trưởng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

16 /2017/QĐ-UBND 16/06/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

2008 /QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hòa Bình

1973 /QĐ-UBND 16/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hòa Bình

1765 /QĐ-UBND 13/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Lao động-Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình

1785 / QĐ-UBND 18/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về lĩnh vực xây dựng

1745 /QĐ -UBND 13/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Hòa Bình

1733 / QĐ-UBND 12/09/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đầu tư dự án trong khu công nghiệp

32 /2017/QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế kiểm tra và xử lývăn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

31 /2017/QĐ-UBND 19/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

30 /2017/QĐ-UBND 12/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

29 /2017/QĐ-UBND 05/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước

28 /2017/QĐ-UBND 04/10/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội và cơ chế, chính sách ưu đãi với các chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

1433 /QĐ- UBND 04/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình

1545 /QĐ -UBND 22/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình

1444 /QĐ-UBND 04/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc đính chính Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 14/6/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

27 /2017/QĐ-UBND 17/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở Giao thông vận tải; Trưởng, Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Quản lý đô thị phụ trách theo dõi lĩnh vực giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

26 /2017/QĐ-UBND 07/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Hòa Bình

25 /2017/QĐ-UBND 04/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

24 /2017/QĐ-UBND 04/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Hòa Bình

23 /2017/QĐ-UBND 02/08/2017 UBND tỉnh Hoà Bình

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của “Quy định một số cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa trong lĩnh vực trồng trọt, giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

58 / NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc quyết định biên chế công chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước năm 2017

56 /2017/NQ-HĐND 13/07/2017 HĐND tỉnh Hòa Bình

Quy định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống  pháp luật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Trang 7 / 83 Đầu  Trước  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn