TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2362
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  70  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
03/2007/NQ - HĐND 25/07/2007 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách năm 2006

12/2007/CT - UBND 04/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

11/2007/CT-UBND 02/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú

08/2007/QĐ - UBND 30/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy đinh về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

07/2007/QĐ - UBND 19/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Tin học và Công báo, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình

75/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chi và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thộc ngân sách Nhà nước, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2008 - 2010

74/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc quy định chế độ Công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các Cơ quan hành chính và đơn vị Sự nghiệp công lập, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

73/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010)

1494/QĐ - UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt lại phương án sáp nhập Lâm trường Sông Đà và Lâm trường Mai Châu vào Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà

1484/QĐ - UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt dự toán bồi thường di chuyển trạm khai thác nước ngầm phục vụ thi công công trình kè bờ Sông Đà và cứng hoá mặt đê Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình

1482/QĐ-UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Quân sự tỉnh

1475/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình Nhà lớp học Trường Trung học cơ sở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn

1473/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình điện ĐDK 0,4 KV thôn Liên Phú 2, Tân Thành, Minh Hải, xã An Lạc, huyện Lạc Thuỷ

1471/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư

1470/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư

1469/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt đơn giá túi PE đóng muối Iốt năm 2007

1459/QĐ - UBND 25/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh mục C2.7 các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 12-7-2006 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương

1455/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hôi và giao đất cho UBND huyện Lương Sơn xây dựng các vị trí chân cột điện di chuyển đường dây 35 KV giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Phương Hoàng

1454/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất co Hội đồng đấu giá huyện Yên Thuỷ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

1450/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nâng cấp cơ bản hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hoà Bình khi phân lũ sông Đáy

1449/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Uỷ ban huyện Mai Châu quy hoạch khu dân cư

1446/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mai Châu xây dựng trụ sở

1443/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt tiếp nhân Dự án Câu Lạc bộ Pháp luật và đời sống giai đoạn II (LARC II) do tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ

1437/QĐ - UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trụ sở Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm và Dịch vụ Khoa học, công nghệ tỉnh

1429/QĐ-UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất nông nghiệp để GPMB công trình quy hoạch bổ sung khu dân cư thành phố Hoà Bình

1412/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đấu giá quyền sử dụng đất

1411/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà lớp học xóm Mom, Trường Mầm non xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1410/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Kênh mương xóm Tom, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

1409/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Trường Mầm non (Chi xóm Giếng), xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1408/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kỹ thuật Công trình: Cải tạo, mở rộng 02 dãy nhà lớp học và xây mới nhà thường trực Trường Tiểu học xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

Trang 78 / 79 Đầu  Trước  70  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn