TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2379
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  80  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1528/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt danh sách các trường Dân tộc nội chú mua sắm thiết bị tin học bằng nguồn vốn còn lại sau đấu thầu và kinh phí chưa thực hiện của Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2006 chuyển sang năm 2007

1511/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra tài nguyên khoáng sản

1510/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi đất để cho Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thái Hoà thuê trồng cây cà phê nguyên liệu

1508/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình cơ sở hạ tầng du lịch bảo tồn văn hoá Mường tại xã Lạ Sỹ, huyện Yên Thuỷ

1507/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hạ Bì - Sơn Thuỷ, huyện Kim Bôi

1498/QĐ - UBND 28/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phân bổ vốn đối ứng các dự án ODA ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

1497/QĐ - UBND 28/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt lại tổng mức đầu tư Công trình Cấp nước sinh hoạt xã Trung Bì, huyện Kim Bôi

1496/QĐ - UBND 28/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và gia đất cho Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất huyện Kỳ Sơn đấu giá quyền sử dụng đât

1505/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc Quy định các đối tượng được cấp phát miễn phí Công báo tỉnh

1504/QĐ - UBND 29/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tổ chức in ấn, phát hành Công báo tỉnh

01/2007/NQ - HĐND 24/07/2007 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006

06/2007/NQ - HĐND 24/07/2007 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2006

04/2007/NQ - HĐND 24/07/2007 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010

03/2007/NQ - HĐND 24/07/2007 HĐND và UBND huyện Lạc Thuỷ

Về việc Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thị trấn Chi Nê huyện Lạc Thuỷ

47/2007/NQ - HĐND 12/07/2007 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2006

46/2007/NQ - HĐND 12/07/2007 HĐND và UBND huyện Lạc Sơn

Về tăng cường các biện pháp thực hiện các mục tiêu Kinh tế - Xã hội, An ninh - Quốc phòng năm 2007

06/2007/CT - UBND 04/07/2007 HĐND và UBND thành phố Hoà Bình

Về việc Tăng cường quản lý khai thác, mua bán, vận chuyển măng trong năm 2007

03/2007/NQ - HĐND 25/07/2007 HĐND và UBND huyện Đà Bắc

Về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi Ngân sách năm 2006

12/2007/CT - UBND 04/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc đẩy mạnh công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

11/2007/CT-UBND 02/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc triển khai thi hành Luật Cư trú

08/2007/QĐ - UBND 30/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành quy đinh về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh

07/2007/QĐ - UBND 19/07/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm Tin học và Công báo, thuộc Văn phòng UBND tỉnh Hoà Bình

75/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc quy định các nguyên tắc, tiêu chi và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thộc ngân sách Nhà nước, tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2008 - 2010

74/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc quy định chế độ Công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc Hội nghị đối với các Cơ quan hành chính và đơn vị Sự nghiệp công lập, trên địa bàn tỉnh Hoà Bình

73/2007/NQ - HĐND 18/07/2007 HĐND tỉnh Hòa Bình

Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010)

1494/QĐ - UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt lại phương án sáp nhập Lâm trường Sông Đà và Lâm trường Mai Châu vào Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Đà

1484/QĐ - UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt dự toán bồi thường di chuyển trạm khai thác nước ngầm phục vụ thi công công trình kè bờ Sông Đà và cứng hoá mặt đê Quỳnh Lâm, Thành phố Hoà Bình

1482/QĐ-UBND 27/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Quân sự tỉnh

1475/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng Công trình Nhà lớp học Trường Trung học cơ sở xã Bình Hẻm, huyện Lạc Sơn

1473/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình điện ĐDK 0,4 KV thôn Liên Phú 2, Tân Thành, Minh Hải, xã An Lạc, huyện Lạc Thuỷ

Trang 78 / 80 Đầu  Trước  71  72  73  74  75  76  77  [78]  79  80  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn