TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2379
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  71  72  73  74  75  76  77  78  [79]  80  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1471/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư

1470/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập Ban chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư

1469/QĐ - UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt đơn giá túi PE đóng muối Iốt năm 2007

1459/QĐ - UBND 25/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh mục C2.7 các phẫu thuật, thủ thuật còn lại khác tại Quyết định số 2130/QĐ-UBND ngày 12-7-2006 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu một phần viện phí tại các cơ sở khám chữa bệnh tại địa phương

1455/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hôi và giao đất cho UBND huyện Lương Sơn xây dựng các vị trí chân cột điện di chuyển đường dây 35 KV giải phóng mặt bằng dự án sân gôn Phương Hoàng

1454/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất co Hội đồng đấu giá huyện Yên Thuỷ tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất

1450/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Ban quản lý dự án xây dựng cơ bản ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nâng cấp cơ bản hạ tầng vùng ảnh hưởng thuộc tỉnh Hoà Bình khi phân lũ sông Đáy

1449/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Uỷ ban huyện Mai Châu quy hoạch khu dân cư

1446/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Y tế dự phòng huyện Mai Châu xây dựng trụ sở

1443/QĐ - UBND 22/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt tiếp nhân Dự án Câu Lạc bộ Pháp luật và đời sống giai đoạn II (LARC II) do tổ chức CARE Đan Mạch viện trợ

1437/QĐ - UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trụ sở Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm và Dịch vụ Khoa học, công nghệ tỉnh

1429/QĐ-UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất nông nghiệp để GPMB công trình quy hoạch bổ sung khu dân cư thành phố Hoà Bình

1412/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đấu giá quyền sử dụng đất

1411/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà lớp học xóm Mom, Trường Mầm non xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1410/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Kênh mương xóm Tom, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

1409/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Trường Mầm non (Chi xóm Giếng), xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1408/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kỹ thuật Công trình: Cải tạo, mở rộng 02 dãy nhà lớp học và xây mới nhà thường trực Trường Tiểu học xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

06/2007/NQ-HĐND 25/06/2007 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006

10/2007/CT-UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007

1385/QĐ - UBND 13/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các tuyến điện chiếu sáng công cộng, thành phố Hoà Bình

1383/QĐ - UBND 13/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2007-2009 cho đơn vị sự nghiệp công lập hội Đông y tỉnh

1417/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức học bổng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14-4-2006 của Thủ tưởng chính phủ

1398/QĐ - UBND 14/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc UBND các huyện, thành phố thành Phòng Giáo dục và đào tạo

1377/QĐ - UBND 12/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phú Mỹ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

1375/QĐ - UBND 12/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phú Mỹ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

1371/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12c, huyện Tân Lạc

1369/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Lạc Thuỷ

1368/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1337/QĐ - UBND 06/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

VVề việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1331/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội. Hạng mục: Xử lý mái tuyến kênh và làm bãi đổ đất đá xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

Trang 79 / 80 Đầu  Trước  71  72  73  74  75  76  77  78  [79]  80  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn