TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2255
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  Tiếp  Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
147/QĐ-UBND 28/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm của ngành Tư pháp tỉnh Hòa Bình năm 2015

144/QĐ-UBND 28/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú” tỉnh Hòa Bình”

130/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tỉnh Hòa Bình

129/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh Hòa Bình

116/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc công nhận xã Dũng Phong, huyện Cao Phong đạt danh hiệu “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2014

136/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Yên Thủy

135/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Kỳ Sơn

134/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lạc Sơn

132/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lạc Thủy

131/QĐ-UBND 27/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Lương Sơn

94/QĐ-UBND 20/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tân Lạc

77/QĐ-UBND 16/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc ban hành kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015-2020

39/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ nhà máy thủy điện Suối  Tráng, huyện Cao phong

38/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án bảo vệ đấp nhà máy thủy điện Suối Tráng, huyện Cao Phong

37/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập nhà máy thủy điện Suối Tràng, huyện Cao Phong

36/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ đập nhà máy thủy điện Định Cư, huyện Lạc Sơn

34/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phương án phòng chống lụt bão đảm bảo an toàn đập trong mùa lũ nhà máy thủy điện Vạn Mai, huyện Mai Châu

33/QĐ-UBND 09/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Phuong án phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập trong mùa mưa lũ nhà máy thủy điện Định Cư. huyện Lạc Sơn

09/QĐ-UBND 07/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Hòa Bình

03/2015/QĐ-UBND 12/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

01/2015/QĐ-UBND 06/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh bổ sung một số điểm mỏ vào Danh mục khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ (đồng, kẽm, than đá) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2010-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 29-12-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình

04/QĐ-UBND 26/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

về việc thành lập tổ công tác kiểm kê rừng cấp tỉnh

04/2015/QĐ-UBND 22/01/2015 UBND tỉnh Hoà Bình

ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Hòa Bình

05/2014/NQ-HĐND 18/12/2014 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

về chương trình hoạt động kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2015

03/2014/NQ-HĐND 17/12/2014 HĐND và UBND huyện Yên Thuỷ

về quyết định dự toán ngân sách dịa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2015

06/2014/NQ-NĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về việc quyết định dự toán thu, chi ngân sách năm 2015

05/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

04/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Cao Phong

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

04/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Mai Châu

Về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Mai Châu năm 2015

02/2014/NQ-HĐND 19/12/2014 HĐND và UBND huyện Cao Phong

Về chương trình kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân huyện Cao Phong năm 2015

Trang 8 / 76 Đầu  Trước  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13  Tiếp  Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Phó Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn