TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2429
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  72  73  74  75  76  77  78  79  80  [81]  Tiếp Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1437/QĐ - UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình trụ sở Trung tâm phân tích, kiểm nghiệm và Dịch vụ Khoa học, công nghệ tỉnh

1429/QĐ-UBND 20/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt đơn giá bồi thường đất nông nghiệp để GPMB công trình quy hoạch bổ sung khu dân cư thành phố Hoà Bình

1412/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thu hồi và giao đất cho Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu đấu giá quyền sử dụng đất

1411/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Nhà lớp học xóm Mom, Trường Mầm non xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1410/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật Công trình: Kênh mương xóm Tom, xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn

1409/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình: Trường Mầm non (Chi xóm Giếng), xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

1408/QĐ-UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kỹ thuật Công trình: Cải tạo, mở rộng 02 dãy nhà lớp học và xây mới nhà thường trực Trường Tiểu học xã Hợp Thịnh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hoà Bình

06/2007/NQ-HĐND 25/06/2007 HĐND và UBND huyện Lương Sơn

Về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách năm 2006

10/2007/CT-UBND 26/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc tổ chức thực hiện Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2007

1385/QĐ - UBND 13/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng các tuyến điện chiếu sáng công cộng, thành phố Hoà Bình

1383/QĐ - UBND 13/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2007-2009 cho đơn vị sự nghiệp công lập hội Đông y tỉnh

1417/QĐ - UBND 15/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức học bổng học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14-4-2006 của Thủ tưởng chính phủ

1398/QĐ - UBND 14/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc đổi tên Phòng Giáo dục thuộc UBND các huyện, thành phố thành Phòng Giáo dục và đào tạo

1377/QĐ - UBND 12/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phú Mỹ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

1375/QĐ - UBND 12/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án xây dựng Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phú Mỹ tại huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình

1371/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 12c, huyện Tân Lạc

1369/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Thành lập hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Lạc Thuỷ

1368/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1337/QĐ - UBND 06/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

VVề việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1331/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội. Hạng mục: Xử lý mái tuyến kênh và làm bãi đổ đất đá xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

1328/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình sửa chữa hồ xóm Cọi, xã Yên phú, huyện Lạc Sơn

1327/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình sửa chữa hồ Rốc Bót, xã Hữu Lợi, huyện Yên thuỷ

1319/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Gia đình và Trẻ em, Hội kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hoà Bình

1318/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh đơn vị thực hiện mục 5, biểu số 01 - Dự án Đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 11 năm 2007

1314/QĐ - UBND 04/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở đất, đá xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

1311/QĐ - UBND 04/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng di chuyển đường dây điện 35 KV thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Lương Sơn

1297/QĐ - UBND 01/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình thuỷ lợi năm 2007

1287/QĐ - UBND 31/05/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình cải tạo nâng cấp đoạn Km43-Km84 đường 433, huyện Đà Bắc

340/2007/QĐ-UBND 30/05/2007 HĐND và UBND thành phố Hoà Bình

Quy định chế độ họp trong hoạt động trong UBND huyện Cao Phong

Trang 81 / 81 Đầu  Trước  72  73  74  75  76  77  78  79  80  [81]  Tiếp Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn