TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472
Năm:    Tháng:    

MỤC LỤC

Đầu  Trước  74  75  76  77  78  79  80  81  82  [83]  Tiếp Cuối
Số/Ký hiệu VB Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung VB File đính kèm
1368/QĐ - UBND 11/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc thành lập Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1337/QĐ - UBND 06/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

VVề việc duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình, hỗ trợ và tái định cư giải phóng mặt bằng Dự án giao thông nông thôn 3, huyện Cao Phong

1331/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án tuyến ống truyền tải nước sạch Sông Đà - Hà Nội. Hạng mục: Xử lý mái tuyến kênh và làm bãi đổ đất đá xã Hợp Thành, huyện Kỳ Sơn

1328/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình sửa chữa hồ xóm Cọi, xã Yên phú, huyện Lạc Sơn

1327/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Công trình sửa chữa hồ Rốc Bót, xã Hữu Lợi, huyện Yên thuỷ

1319/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình: Trung tâm tư vấn dịch vụ Dân số - Gia đình và Trẻ em, Hội kế hoạch hoá gia đình tỉnh Hoà Bình

1318/QĐ - UBND 05/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc điều chỉnh đơn vị thực hiện mục 5, biểu số 01 - Dự án Đổi mới chương trình nội dung sách giáo khoa lớp 11 năm 2007

1314/QĐ - UBND 04/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Dự án di dân, tái định cư vùng sạt lở đất, đá xã Mai Hạ, huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình

1311/QĐ - UBND 04/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng di chuyển đường dây điện 35 KV thuộc dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu Công nghiệp Lương Sơn

1297/QĐ - UBND 01/06/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc giao bổ sung kinh phí sửa chữa các công trình thuỷ lợi năm 2007

1287/QĐ - UBND 31/05/2007 UBND tỉnh Hoà Bình

Về việc duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư Công trình cải tạo nâng cấp đoạn Km43-Km84 đường 433, huyện Đà Bắc

340/2007/QĐ-UBND 30/05/2007 HĐND và UBND thành phố Hoà Bình

Quy định chế độ họp trong hoạt động trong UBND huyện Cao Phong

Trang 83 / 83 Đầu  Trước  74  75  76  77  78  79  80  81  82  [83]  Tiếp Cuối

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn