TRA CỨU VĂN BẢN
Theo tháng, năm ban hành
Theo số xuất bản
Theo cơ quan ban hành
Theo loại văn bản
Tổng số văn bản:
2472


Số/ Ký hiệu văn bản:
Văn bản thường/ QPPL    Năm:
Trích yếu nội dụng VB:
Loại văn bản:
Ban hành từ ngày:
Người ký:
Chức vụ:
Tình trạng văn bản:
Số xuất bản:
Cơ quan ban hành:
 
   

VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Chánh Văn phòng UBND Tỉnh Hoà Bình - Nguyễn Văn Thắng
Giám đốc Trung tâm Tin học và Công báo - Nguyễn Trí Tuệ
Điện thoại : 0218.3894963 Fax : 0218.3852491
Địa chỉ mail : tuent.ubnd@hoabinh.gov.vn