Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
16/06/2020Quyết định QPPL số 10/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 10/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ, sử dụng sản phẩm đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
16/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 08/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
04/06/2020Quyết định QPPL số 09/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND Quy định thời hạn gửi và thẩm định báo cáo quyết định ngân sách của các đơn vị dự toán trên địa bần tỉnh Hoà Bình
04/06/2020
01/04/2020Quyết định QPPL số 07/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
01/04/2020
31/03/2020Quyết định QPPL số 06/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
31/03/2020
17/03/2020Quyết định QPPL số 05/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 05/2020/QĐ-UBND Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
17/03/2020
13/03/2020Quyết định QPPL số 04/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 04/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
13/03/2020
06/03/2020Quyết định QPPL số 02/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 02/2020/QĐ-UBND Quy định nội dung và mức chi cho hoạt động của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất và Tổ giúp việc của Hội đồng thẩm định bảng giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất cấp tỉnh
06/03/2020
06/03/2020Quyết định QPPL số 01/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 01/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ một số Quyết định do Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành trong lĩnh vực tài chính, ngân sách nhà nước
06/03/2020
06/03/2020Quyết định QPPL số 03/2020/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 03/2020/QĐ-UBND Ban hành Quy định mức hỗ trợ lãi suất vay vốn tại các tổ chức tín dụng để đầu tư phương tiện, kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt và mức hỗ trợ giá vé cho người sử dụng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
06/03/2020
30/12/2019Quyết định QPPL số 57/2019/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 57/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định bảng giá các loại đất năm 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
30/12/2019
30/12/2019Quyết định QPPL số 58/2019/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND Ban hành quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội được đầu tư ngoài nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
30/12/2019
26/12/2019Quyết định QPPL số 56/2019/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chế độ tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt thành tích trong thi đấu tại các giải thể thao cấp tỉnh.
26/12/2019
19/12/2019Quyết định QPPL số 55/2019/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 55/2019/QĐ-UBND ban hành Quy định về định mức xe ô tô phục vụ công tác chung và tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang thiết bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
19/12/2019
19/12/2019Quyết định QPPL số 53/2019/QĐ-UBND của 000.00.00.H28 về việc ban hành Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ban hành quy định phạm vi, tuyến đường hoạt động, thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
19/12/2019
Danh sách có 15/ 2195 Văn bản
Hiển thị: