Ngày ban hành Trính yếu nội dung văn bản Ngày hiệu lực
13/05/2020Quyết định số 1077/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1077/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hoà Bình
13/05/2020
12/05/2020Quyết định số 1066/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết đinh số 1066/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hoà Bình.
12/05/2020
08/05/2020Quyết định số 1033/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 1033/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Cấp phép xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, tỉnh Hoà Bình
08/05/2020
04/05/2020Quyết định số 996/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hoá trong nước, Hoá chất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Uỷ ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hoà Bình
04/05/2020
16/04/2020Quyết định số 858/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 858/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế/ thiết bị bãi bỏ lĩnh vực Đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
16/04/2020
06/04/2020Quyết định số 746/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính ban hành mới lĩnh vực Giáo dụng nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Hòa Bình
06/04/2020
03/04/2020Quyết định số 721/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình
03/04/2020
03/04/2020Quyết định số 720/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND Về việc phê duyệt quy trình nội bộ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
03/04/2020
26/03/2020Quyết định số 603/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 603/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh lực Quản lý môi trường y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
26/03/2020
25/03/2020Quyết định số 595/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 595/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình
25/03/2020
23/03/2020Quyết định số 570/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 570/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hòa Bình
23/03/2020
20/03/2020Quyết định số 556/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 556/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
20/03/2020
06/03/2020Quyết định số 423/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 423/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Hòa Bình
06/03/2020
28/11/2019Quyết định số 2678/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh, Công an cấp huyện thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
28/11/2019
21/11/2019Quyết định số 2667/QĐ-UBND của 000.00.01.H28 về việc ban hành Quyết định số 2627/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Hòa Bình.
21/11/2019
Danh sách có 15/ 16 Văn bản
Hiển thị: