CÔNG DÂN HỎI (Đề nghị quý bạn đọc điền đầy đủ thông tin dưới dạng Tiếng Việt có dấu)