Số ký hiệu 36/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
File đính kèm 36.2021-62 5-8-2021.signed.pdf