Số ký hiệu 36/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vụ Bản huyện Lạc Sơn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm lac son 36-2014.doc