Số ký hiệu 24/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm 24-lac son.doc