Số ký hiệu 01/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/06/2014
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Nomr Về việc tăng cường các giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm la son 02-2014.doc