Số ký hiệu 2211/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/09/2020
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Quyết định số 2211/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận/không tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp xã trên địa tỉnh Hoà Bình ( tiếp Quyển 49+50)
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
File đính kèm vb 51+52.signed.pdf