Số ký hiệu 01/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/06/2014
Ngày có hiệu lực
Trích yếu  Về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm lac son 01-2014.doc