Số ký hiệu 41/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/11/2022
Ngày có hiệu lực 01/12/2022
Trích yếu Quyết định số 41/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐUBND ngày 07 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
File đính kèm 41.2022-16-11 3.signed.pdf