Số ký hiệu 04/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày có hiệu lực
Trích yếu về việc phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2012
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm 04-lac son.doc