Số ký hiệu 06/2020/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày có hiệu lực 20/04/2020
Trích yếu Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 14/12/2007 của UBND tỉnh Hòa Bình quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt
File đính kèm 06.2020.pdf