Số ký hiệu 03/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 28/06/2012
Ngày có hiệu lực
Trích yếu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm 03-lac son.doc