Số ký hiệu 71/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/11/2021
Ngày có hiệu lực 20/11/2021
Trích yếu Quyết định số 71/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
File đính kèm 71.signed.pdf