Số ký hiệu 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm 29- lac son.doc