Số ký hiệu 43/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày có hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý tỉnh Hoà Bình ban hành kèm theo Quyết định 05/2019/QĐUBND ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
Cơ quan ban hành 000.00.00.H28
Người ký duyệt Quách Tất Liêm
File đính kèm 43.2022-23-11 13.signed.pdf