Số ký hiệu 33/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Ngày có hiệu lực
Trích yếu về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn năm 2015
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm lac son 33-2014.doc