Số ký hiệu 26/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 19/12/2013
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Về chương trình kiểm tra, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện Lạc Sơn
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm 26- lac son.doc