Số ký hiệu 34/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/12/2014
Ngày có hiệu lực
Trích yếu về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015
Cơ quan ban hành 000.00.31.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Nỏm
File đính kèm lac son 34-2014.doc