Số ký hiệu 1774/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/08/2020
Ngày có hiệu lực
Trích yếu Quyết định số 1774/QĐ-UBND Về việc ban hành danh mục, tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực Y tế giai đoạn 2020-2022 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hoà Bình.(Q41+42)
Cơ quan ban hành 000.00.01.H28
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
File đính kèm 1774.pdf